Je gegevens op de kiezerslijst nakijken

Vanaf 1 maart 2019 tot 14 mei 2019 kan je bij de dienst bevolking tijdens de openingsuren nagaan of jij of een ander op de kiezerslijst staat.

Tijdens de hierboven vermelde periode kan elke persoon die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op die lijst de voorgeschreven vermeldingen onjuist zijn, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Bevolking

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

burgerzaken@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen