Bekendmakingen

Opschorting termijnen omgevingsvergunningsprocedures

Op grond van het  Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020.

De concrete begin- en einddata zijn nog niet gekend.

Verdere informatie bezorgen we later.

Verlenging termijnen beroep

Op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Mogelijk zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.

Indien de termijn om in beroep te gaan nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Contact

Secretariaat

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

secretariaat@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen