1 Types en kenmerken

Ziekte van Alzheimer

De meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer. Hierbij zetten grote hoeveelheden eiwitten zich vast tussen de hersencellen waardoor deze uiteindelijk afsterven. Hierdoor vergeet men eerst nieuwe informatie, later verliest men ook oude herinneringen, de taal, het herkennen van voorwerpen, mensen en plaatsen en het zelfstandig uitvoeren van allerlei taken. De algemene achteruitgang zorgt er tenslotte voor dat de persoon vatbaarder wordt voor infecties. Het ganse proces kan tot 15 jaar duren.

Hersenbloedingen of hersentromboses

Een tweede belangrijke oorzaak van dementie zijn kleinere of grotere hersenbloedingen of hersentromboses (‘vasculaire dementie’). De geheugenproblemen zijn hier afhankelijk van de plaats waar de hersenen beschadigd zijn en gaan dikwijls gepaard met verlammingen. Daarnaast zijn er vaak problemen met concentratie en spreken. De dementie begint vrij plots en er is een eerder sprongsgewijze achteruitgang. Regelmatig treft men bij één persoon zowel kenmerken van Alzheimer dementie als vasculaire dementie aan.

Frontotemporale dementie 

Bij frontotemporale dementie zijn er in het begin minder problemen met het geheugen. Typisch zijn hier veranderingen in gedrag en persoonlijkheid, problemen met taal en spraak en een gebrek aan ziekte-inzicht.

Lewy-body dementie 

Bij Lewy-body dementie is er in het begin vaak achterdocht of hebben mensen hallucinaties. Hun aandacht en helderheid is heel erg wisselend en ook traagheid in bewegingen, beven en flauwvallen kan voorkomen. 

Andere mogelijke oorzaken

Andere mogelijke oorzaken van dementie zijn bv. de ziekte van Huntington, de ziekte van Parkinson, dementie ten gevolge van MS, aids, de ziekte van Creutzfeldt-Jacob of als resultaat van langdurige overmatige alcoholconsumptie.

Kenmerken

Kwaadheid, ontkenning, wantrouwen, depressie of onverschilligheid komen vaak voor bij personen met dementie. Dit kan deel zijn van de ziekte, maar is vaak een normale reactie op de confrontatie met heel veel verlies. In het begin wordt dit verlies met wisselend besef beleefd, afhankelijk van het type dementie. Dit veroorzaakt heel wat pijn, frustratie en angst. Hoe iemand hiermee omgaat is afhankelijk van iemands persoonlijkheid, verleden en de omgang van de omgeving.

Contact

Dementie

Kerkstraat 22
2275 Lille

fax014 88 30 92
ocmw@lille.be

Openingsuren

 ma  9-12u  18-20u  
 di  9-12u    
 wo  9-12u    
 do  9-12u    
 vr  9-12u