Instap- en kennismakingsdagen

Algemeen

 • Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar kunnen op volgende dagen instappen:
  • De eerste schooldag na de zomervakantie;
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • De eerste schooldag van februari;
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • De eerste schooldag na de paasvakantie;
  • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag.
 • Een kleuter vanaf 3 jaar kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.
 • In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft.
 • Breng de isi+-kaart of de Kids-ID van je kind mee bij de inschrijving. 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Wingerd

Meespeeldagen instappers

 • maandag 14 oktober 2019 van 11 uur tot 12 uur
 • maandag 9 december 2019 van 11 uur tot 12 uur
 • maandag 20 januari 2020 van 11 tot 12 uur
 • maandag 23 maart 2020 van 11 tot 12 uur
 • maandag 15 juni 2020 van 11 tot 12 uur

Graag vooraf inschrijven.

Infoavond instappers 2020-2021

 • dinsdag 3 maart 2020 om 20 uur

Graag vooraf inschrijven.

Schoolfeest

 • zaterdag 16 mei 2020 van 14 tot 18 uur

Freinetschool De Vlindertuin

Meespeeldagen (voor instappertjes, peuters & kleuters, mama’s en papa’s)

Telkens van 8.45 uur – 10.25 uur. Graag vooraf inschrijven.

 • 3 oktober 2019: leerwandeling
 • 7 november 2019: fantasieverhalen bedenken
 • 12 december 2019: experimenteren met dozen
 • 9 januari 2020: muziek in de natuur
 • 6 februari 2020: wat tover ik op papier?
 • 5 maart 2020: dans
 • 23 april 2020: 1,2,3,4, hoeveel tel ik hier?
 • 5 mei 2020: klimmen en klauteren
 • 4 juni 2020: leerwandeling

Opendeurdag

 • zaterdag 25 januari 2020 van 13.30 uur tot 17 uur

Schoolfeest

 • zaterdag 30 mei 2020

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie

 • maandag 26 augustus 2019 tot vrijdag 30 augustus 2019

Graag op voorhand een afspraak maken.

Gemeentelijke Basisschool Het Trapleerke

Openklas-, Kijk- en Babbeldagen

 • donderdag 29 augustus 2019 (tussen 18 uur tot 19.30 uur): voor instappers, kleuters en lagere school :
  • Start nieuwe schooljaar!
 • zaterdag 16 november 2019 (tussen 10 uur en 12 uur): voor instappers, kleuters en 1e leerjaar
  • Thema: Herfst op school
 • zaterdag 15 februari 2020 (tussen 10 uur en 12 uur): voor instappers, kleuters en 1e leerjaar
  • Thema: Carnaval op school

Welkomuurtje (meespeeldagen) instappers

 • vrijdag 25 oktober 2019 (8.30 uur – 10.15 uur)
 • vrijdag 20 december 2019 (8.30 uur – 10.15 uur)
 • donderdag 20 februari 2020 (8.30 uur - 10.15 uur)
 • vrijdag 3 april 2020 (8.30 uur - 10.15 uur)
 • dinsdag 19 mei 2020 (8.30 uur - 10.15 uur)

Schoolfeest

 • zaterdag 16 mei 2020 (13.30 uur -18 uur)

Gemeentelijke Basisschool Gierle

Kijkmomenten instappers

 • donderdag 24 oktober 2019 (9 uur tot 9.45 uur)
 • donderdag 19 december 2019 (9 uur tot 9.45 uur)

Graag vooraf inschrijven.

Opendeurdagen

 • woensdag 28 augustus 2019:
  • open deur voor kleuters in de Schoolstraat van 17.30 uur tot 19 uur
  • open deur voor lagere school in de Kloosterstraat van 18.30 uur tot 20 uur

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool ’t Klavernest

Meespeelmomenten instappers

 • woensdag 27 augustus 2019 (18.30 uur tot 19.30 uur)
 • dinsdag 22 oktober 2019 (9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 17 december 2019 (9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 28 januari 2020 (van 9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 18 februari 2020 (van 9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 31 maart 2020 (van 9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 19 mei 2020 (van 9 uur tot 10 uur)

Kennismakingsdag

 • woensdag 27 augustus 2019 (18.30 uur tot 19.30 uur)

Inschrijvingen tijdens grote vakantie

 • maandag 1 juli tot woensdag 3 juli 2019
 • vrijdag 23 augustus tot vrijdag 30 augustus 2019

Gelieve op voorhand een afspraak te maken.

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Springplank

Speel-eens-mee-uurtjes instappers wijkschool en Hoeksken

 • 23 oktober 2019 van 10.30 uur tot 11.30 uur
 • 18 december 2019 van 10.30 uur tot 11.30 uur
 • 22 januari 2020 van 10.30 uur tot 11.30 uur
 • 1 april 2020 van 10.30 uur tot 11.30 uur
 • 13 mei 2020 van 10.30 uur tot 11.30 uur

Opendeurdagen

 • woensdag 28 augustus 2019: Kleuterschool en lagere school (voor de kleuterschool van 18 uur tot 19 uur in beide vestigingen, voor de lagere school van 18.30 uur tot 19.30 uur)
 • zaterdag 15 februari 2020: integratiemoment voor ouders van oudste kleuters en eerste leerjaar van 10 uur tot 12 uur

Schoolfeesten

 • donderdag 14 mei 2020 in de wijkschool, Kauwenberg 9 van 14 uur tot 18 uur
 • zaterdag 6 juni 2020 in de hoofdschool, Hoeksken 30 van 14 uur tot 18 uur

Inschrijvingen tijdens grote vakantie

 • maandag 1 juli tot woensdag 3 juli 2019
 • donderdag 22 augustus tot vrijdag 30 augustus 2019

Gelieve op voorhand een afspraak te maken.

Contact

Onderwijs