i-GECORO

Kort samengevat is de i-GECORO (inter-GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening) het centrale overlegorgaan met betrekking tot de ruimtelijke planning van de gemeentelijke overheden Kasterlee en Lille. De i-GECORO is samengesteld op grond van deskundigheid. Het is geen politiek orgaan. Het is als het ware een brug tussen de burger en de politiek.

Werking van de i-GECORO

  • zij speelt een rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
  • de commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  • de commissie kan door de gemeenteraad om advies gevraagd worden inzake alle vraagstukken rond ruimtelijke ordening.

Samenstelling i-GECORO

Contact

Omgeving

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

stedenbouw@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Beleid