Ruimtelijke structuurplannen

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er worden ruimtelijke structuurplannen op de volgende niveaus opgemaakt:

Uitvoeringsplannen
De doelstellingen en acties van het ruimtelijk structuurplan worden uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). In een RUP worden, voor een bepaald gebied, nieuwe bestemmingen vastgelegd. Aan die bestemmingen worden ook specifieke voorschriften gekoppeld.
Deze RUP's zullen in de toekomst geleidelijk het gewestplan vervangen.

Er zijn RUP's op de drie bestuursniveaus. Je kunt alle RUP’s inkijken op de dienst stedenbouw.

Contact

Omgeving

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

stedenbouw@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Beleid