Financiële hulp

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om ernaar te streven dat elke inwoner voldoende inkomsten heeft om menswaardig te kunnen leven. Hierbij wordt in eerste instantie beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen mogelijkheden van de mensen zelf. 

Er kan, na een grondig sociaal en financieel onderzoek door de sociale dienst van het OCMW en een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn, financiële hulp geboden worden opdat iedereen zich beter zou kunnen handhaven binnen de samenleving, door de toekenning van een leefloon, (bijkomende) financiële steun of voorschotten op een sociale uitkering.

Het leefloon is een recht en waarborgt een minimuminkomen zoals vastgelegd is in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijk integratie.

Er moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn rond nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, ontoereikende bestaansmiddelen, werkbereidheid en het uitputten van  rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgelden.

 

Het leefloon bedraagt heden per maand voor:

 

Samenwonenden – 595,13 euro

Alleenstaanden – 892,70 euro

Personen met gezinslast – 1190,27 euro

Deze bedragen zijn van toepassing vanaf 1 september 2017.

 

Naast een leefloon, dat wettelijk is geregeld door de federale overheid, kan het OCMW ook (bijkomende) financiële steun toekennen, waarbij het zelf het bedrag en de duur bepaalt. 

Afhankelijk van de specifieke gezinssituatie en de financiële problematiek en na een sociaal en financieel onderzoek door de sociale dienst, kan het OCMW financiële steun toekennen onder de vorm van bijvoorbeeld een huurtoelage, een tussenkomst in de medische kosten, een (bank)huurwaarborg, een wintertoelage, een tussenkomst in de kosten van een rusthuis, enz.

Wanneer de uitbetaling van inkomsten waarop iemand recht heeft (bijv. werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag, pensioen …) op zich laat wachten en die persoon daardoor in financiële moeilijkheden komt, kan het OCMW hierop voorschotten verlenen. Wanneer het dossier dan in orde is en kan uitbetaald worden, zal de uitbetalingsinstelling deze voorschotten rechtstreeks aan het OCMW terugbetalen.

Indien financiële steun toegekend wordt, kan het OCMW in het kader van de onderhoudsplicht aan ouders of kinderen een bijdrage vragen. Dit kan echter alleen onder welbepaalde wettelijke voorwaarden.

Contact

Sociale dienst OCMW

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

fax014 88 30 92
sociale.dienst@lille.be

Openingsuren

ma 9-12u 18-20u
di 9-12u  
wo 9-12u  
do 9-12u  
vr 9-12u  

Verwarmingstoelagen

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

Oplaadpunt budgetmeters

Het oplaadpunt voor de budgetmeters is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, van maandag tot donderdag van 13 uur tot 16 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur.

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.