Algemene inschrijvingsvoorwaarden Grabbelpas

Doelgroep

Grabbelpas is voor kinderen vanaf 3 jaar (3 jaar geworden op het moment van de activiteit) tot en met 14 jaar.

Online registratie

Om online te kunnen inschrijven voor Grabbelpas dienen volgende stappen éénmalig vooraf genomen te worden:

  • Als ouder (of wettelijke vertegenwoordiger) meld je je aan in de webshop als nieuwe gebruiker en registreer je je. Daarna kan je inloggen en je gezinsleden (kind(eren)) toevoegen (registratie impliceert dat akkoord gegaan wordt met de algemene voorwaarden).
  • Na deze procedure ontvang je een bevestigingsmail waarbij je de gebruikersaccount kan activeren. Na activatie kan je via de webshop inschrijven voor activiteiten.

Online inschrijven voor activiteiten

Voor alle activiteiten kan je inschrijven via onze webshop. Je kan online onmiddellijk en veilig betalen. Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.

Wanneer een activiteit volzet is, kan je kind eventueel ingeschreven worden op een wachtlijst. Je wordt op de hoogte gebracht als er een plaats vrijkomt en je betaalt pas bij effectieve deelname.

Inschrijven bij de dienst vrije tijd

Gebruikers die geen mogelijkheid hebben om online in te schrijven, kunnen persoonlijk inschrijven bij de dienst vrije tijd.  Het bedrag van de retributie dient onmiddellijk bij inschrijving voor een activiteit contant betaald te worden.

Opgelet: telefonisch of per mail inschrijven is niet mogelijk!

Tarieven

Per activiteit betaal je een aparte inschrijvingssom.
Wie geniet van het sociaal tarief krijgt 50 % korting op deze bedragen. Om te genieten van het sociaal tarief dien je een attest verhoogde tegemoetkoming te bezorgen aan de dienst vrije tijd. Het sociaal tarief zal vanaf dan pas toegepast worden.

In de kostprijs is inbegrepen:

  • verzekering
  • begeleiding door gebrevetteerde animatoren
  • materiaal
  • een drankje
  • indien van toepassing vervoer bij uitstappen

Niet inbegrepen is een lunch. Bij een dagactiviteit van Grabbelpas breng je een lunchpakket mee. De animatoren houden toezicht tijdens de maaltijd.

Fiscale attesten

De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar. Fiscale attesten voor kinderen die online werden ingeschreven zijn downloadbaar via de webshop (mijn profiel > historiek en overzichten > mijn fiscale attesten). Fiscale attesten voor inschrijvingen via de jeugddienst worden tijdig per post verstuurd.
Voor terugbetaling door het ziekenfonds bezorg je een aanvraagformulier aan de dienst vrije tijd.

Medicatie of specifieke verzorging

Indien je kind overdag medicatie of specifieke verzorging moet krijgen, moet je daarvoor schriftelijk toestemming en duidelijke richtlijnen geven.

Annulaties

Inschrijvingen worden onder volgende voorwaarden terugbetaald:

  • indien een deelnemer afwezig is wegens ziekte of overmacht zal het inschrijvingsgeld voor die activiteit terugbetaald worden, mits attest.
  • indien de dienst vrije tijd drie dagen voor het plaatsvinden van de activiteit wordt verwittigd van de afwezigheid van de deelnemer zal het inschrijvingsgeld voor die activiteit terugbetaald worden.
  • een activiteit waaraan te weinig kinderen deelnemen, kan worden afgelast. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht en dan krijg je je geld terug.

Aan- en afmelden Grabbelpas

Als je aankomt bij de activiteiten, moet je je aanmelden bij de animatoren.
Informeer de animatoren indien je kind afgehaald wordt door derden of als er andere specifieke aandachtspunten zijn. Zieke kinderen worden niet toegelaten. Wordt je kind ziek dan brengen wij je op de hoogte. Indien je niet bereikbaar bent en wij het nodig achten, contacteren wij de hulpdiensten. De gemaakte kosten vallen ten laste van de ouders.

Indien er bij echtscheiding een dispuut is over het hoederecht dien je dit te staven met een vonnis. Bij problemen wordt de politie ingeschakeld.

Er is geen voor- en navopvang voorzien bij Grabbelpas. De animatoren zijn een kwartier voor en na de activiteit ter plaatse. De activiteiten starten stipt, gelieve op tijd te komen. Het gemeentebestuur draagt geen verantwoordelijkheid over kinderen die afgezet worden voor aanvang van de opvang of activiteit.

Bij vertrek op de activiteit ben je verplicht je af te melden bij de animatoren.

Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Kinderen zijn verzekerd op weg van en naar de activiteit.

Kinderen mogen alleen naar huis mits een schriftelijke toelating van de ouders.

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Persoonlijke gegevens dienen enkel voor intern gebruik binnen het gemeentebestuur. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Ze kunnen altijd ingekeken en aangepast worden via het gebruikersprofiel.
De gegevens die je verstrekt aan de gemeente, gebruikt de gemeente Lille voor de verwerking van je aanvraag. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar het college van burgemeester en schepenen, Rechtestraat 44, 2275 Lille, of mail je naar communicatie@lille.be. Meer informatie over deze wetgeving krijg je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be.

Gemeente Lille gebruikt foto’s en bewegende beelden van Grabbelpas voor eigen publicaties. Indien je niet wenst dat een foto of beeld van je kind hiervoor gebruikt wordt, dien je dit schriftelijk te melden bij de dienst vrije tijd.

Vragen en opmerkingen

Dienst vrije tijd

Rechtestraat 44

2275 Lille

Telefoon: 014 88 98 28 (jeugddienst)

Gsm: 0497 79 36 87 (jeugddienst)

Gsm: 0493 25 44 10 (hoofdanimator Grabbelpas)

dienstvrijetijd@lille.be

www.facebook.com/gemeentelille

www.facebook.com/jeugddienstlille

www.lille.be

Contact

Jeugddienst

Rechtestraat 44
2275 Lille
jeugd op facebook

fax014 88 20 50
lies.sas@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen