Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen. Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op werknemers, personen zonder beroep, landbouwers en diegenen die een vrij beroep uitoefenen. 

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen. Ze stelt hem in staat in de mate van het mogelijke zijn schulden af te betalen. Tegelijkertijd is deze regeling een waarborg dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kan leiden.

Mensen die een collectieve schuldenregeling wensen aan te vragen, worden doorverwezen naar onze juridische dienst. De sociale dienst geeft je wel eerst inlichtingen en begeleidt je bij de stappen die nodig  zijn om tot een collectieve schuldenregeling te komen.

Contact

Sociale dienst OCMW

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

fax014 88 30 92
sociale.dienst@lille.be

Openingsuren

ma 9-12u 18-20u
di 9-12u  
wo 9-12u  
do 9-12u  
vr 9-12u  

Verwarmingstoelagen

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

Oplaadpunt budgetmeters

Het oplaadpunt voor de budgetmeters is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, van maandag tot donderdag van 13 uur tot 16 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur.

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.