Subsidie organisaties voor lichamelijk en psychisch welzijn van Lilse inwoners

Verenigingen, scholen, instellingen en organisaties waarvan de werking gericht is op het lichamelijk en psychisch welzijn van de Lilse inwoners kunnen onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen van de gemeente.

In onderstaand reglement vind je alle voorwaarden en het subsidiebedrag waarop je recht hebt.

Contact

Gezondheid en hulp