Mantelzorgtoelage

In Lille zijn er heel wat families die de zorg van een bejaarde ouder, een kind met een handicap of chronische aandoening, een langdurige zieke partner of andere zwaar zorgbehoevende personen op zich nemen. Deze personen noemen we mantelzorgers.

Onze gemeente heeft de bedoeling om de mantelzorgers te waarderen in hun zorg voor een zwaar zorgbehoevende persoon uit hun omgeving. De gemeente Lille gaat ervan uit dat ‘mantelzorg’ een zware en tegelijk zeer belangrijke taak is die moet erkend worden door de lokale overheid. Om de erkenning kracht bij te zetten verstrekt de gemeente Lille een mantelzorgtoelage.

De mantelzorgtoelage wordt enkel toegekend op basis van volgende attesten:

-         een geldig attest van de Vlaamse zorgverzekering (zorgbehoeftige)

-         en een attest van mantelzorg (geregistreerde mantelzorger)

Beide attesten kunnen aangevraagd worden bij het ziekenfonds van de zorgbehoevende.

Indien de zorgbehoeftige en de mantelzorger aan deze voorwaarden voldoen, kan een toelage aangevraagd worden door het formulier ‘aanvraagformulier mantelzorgtoelage‘ in te vullen en dit samen met de gevraagde attesten  binnen te brengen op de sociale dienst van het OCMW.

De mantelzorgtoelage bedraagt 20 euro per maand en wordt in principe rechtstreeks aan de mantelzorger toegekend. De uitbetaling gebeurt door het OCMW van Lille.

Contact

Sociale dienst OCMW

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

fax014 88 30 92
sociale.dienst@lille.be

Openingsuren

ma 9-12u 18-20u
di 9-12u  
wo 9-12u  
do 9-12u  
vr 9-12u  

Verwarmingstoelagen

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

Oplaadpunt budgetmeters

Het oplaadpunt voor de budgetmeters is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, van maandag tot donderdag van 13 uur tot 16 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur.

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

 

Financiële hulp