Niet-Belgen

Ook niet-Belgen kunnen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, op 14 oktober 2018 hun stem uitbrengen. Hiervoor moet je je inschrijven. Ten laatste op 31 juli 2018 moet je je aanvraag binnenbrengen op het gemeentehuis. Wie zich ooit al ingeschreven heeft om te kiezen voor de gemeenteraad moet geen nieuwe aanvraag doen.

Voorwaarden:

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Lille op 1 augustus 2018
  • Je mag niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 14 oktober 2018

Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarden voldoen:

  • Bij indiening van de aanvraag tot inschrijving een verklaring van verbintenis afleggen om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
  • Op het moment van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

Contact

Bevolking

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

burgerzaken@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen