Openbaar domein

Indien je een evenement op de openbare weg of op openbaar domein wil organiseren moet je dit melden bij de gemeente. Dit kan gaan van een optocht of een stoet door de straten tot een sportmanifestatie op een openbare locatie.

Voor activiteiten op gewestwegen dient Agentschap Wegen en Verkeer eveneens toelating te verlenen. Als je de aanvraag indient via de gemeente wordt deze door ons overgemaakt aan AWV.

Voor elke aanvraag wordt advies gevraagd aan de lokale politie. Deze vraag is belangrijk om de veiligheid van je evenement te garanderen. De politie bekijkt ook of het nodig is om een omleiding te voorzien of een straat autovrij te maken.

Je kan je aanvraag indienen via het ‘meldingsformulier evenement’ (bijlage 1). We raden aan om minstens twee maanden voor het evenement de aanvraag in te dienen. Hoe vroeger je de aanvraag indient, hoe beter ze behandeld kan worden! De volledige regelgeving kan je nalezen in het politiereglement (Afdeling VI, Hoofdstuk X Openbare orde).

Contact

Ruimte