Tenten en open lucht

Voor evenementen in openlucht of in een tent heb je een vergunning van de burgemeester nodig. Voor evenementen in tenten is er namelijk een specifieke regelgeving van toepassing. Meer hierover lees je bij fuiven, bals, danspartijen en optredens.

Contact

Ruimte