Rechtenverkenner

De rechtenverkenner is een website die je een online overzicht geeft van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...   
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid
www.rechtenverkenner.be

Contact

Sociaal