E-reader lenen in de bib

Vanaf 17 september 2020 kunnen bibliotheekleden boven de 18 jaar gratis maximum één e-reader lenen. 
De e-reader wordt opgehaald aan de infobalie en de inlevering gebeurt eveneens aan de infobalie (niet via de inleverschuif of de inleverkast).
De uitleentermijn van een e-reader bedraagt 6 weken en kan verlengd worden indien het toestel niet gereserveerd werd door een andere gebruiker. Bij een reservatie start de uitleentermijn op het moment dat de e-reader klaar ligt, wacht dus niet te lang met afhalen. 
Het uitlenen van een e-reader is gratis tenzij de uitleentermijn van 6 weken overschreden wordt. 
Bij een eerste ontlening krijgt de lener door een personeelslid van de bibliotheek uitleg bij de werking van de e-reader en worden de voorwaarden voor het gebruik nog eens duidelijk vermeld. 
De e-reader wordt uitgeleend in een beschermhoes met een handleiding en een USB-kabel. 
De lener ontvangt de e-reader opgeladen en in goede staat.
De e-reader mag alleen gebruikt worden voor het lenen en lezen van e-boeken uit de bibliotheekcatalogus via het e-boekenplatform cloudLibrary, waarbij de bibliotheekleden zich aanmelden met hun Mijn Bibliotheek-profiel. 
Het uitlenen van de e-reader aan derden is niet toegestaan. 
De lener is aansprakelijk bij verlies of diefstal en voor alle achteraf geconstateerde gebreken, beschadigingen en / of verontreinigingen van de door hem / haar gebruikte e-reader.
Alle kosten voor het schoonmaken of repareren van de e-reader dienen door de lener geheel vergoed te worden. Bij vervanging van de e-reader brengt de bibliotheek in beginsel de aanschafprijs (nieuwwaarde) van de materialen in rekening, ongeacht de staat en leeftijd hiervan.


Bij ontvangst van de e-reader ondertekent de bibliotheekgebruiker een formulier waarin hij akkoord gaat met de tekst die hierboven werd vermeld.

 

Contact

Bibliotheek

Kerkstraat 22b
2275 Lille

bibliotheek@lille.be