Sociale huisvesting

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ark

De Ark is onze lokale huisvestingsmaatschappij. De Ark wil zorgen voor goed en betaalbaar wonen. De Ark beheert meer dan 2200 huurwoningen en bouwt jaarlijks zo’n 100 koopwoningen. Ook helpt De Ark mensen verder met betaalbare leningen van De Vlaamse Woonlening.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

De VMSW zorgt voor de planning van de sociale woningbouw in Vlaanderen. Ze beheert de financiële middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De VMSW geeft informatie aan iedereen de sociaal wil huren, lenen of kopen.

Contact

Sociaal