Inleefreis

Bewoners van de gemeente die belangeloos de handen uit de mouwen steken in het Zuiden kunnen een steunbijdrage krijgen. Dat kan op diverse manieren:

  • als jongere in het kader van een korte inleefreis (Bouworde, Damiaanbouwkampen)
  • als student, in het kader van een stage
  • als vrijwilliger van korte of langere duur in het kader van een project
  • als coƶperant/ontwikkelingswerker/missionaris voor een engagement van lange termijn.

Voor elke vorm van inleefreis wordt er elk werkjaar een vast tarief afgesproken en uitgekeerd als een gemotiveerde aanvraag is ingediend. Dit kan via het aanvraagformulier voor 4de pijlerinitiatieven.

Het gaat om een ‘aanmoedigingspremie’ die moet worden besteed aan het project waar men zich voor inzet. Het mag niet dienen voor de persoonlijke reis- en verblijfkosten van de vrijwilliger.

Het is ook mogelijk om een beperkte financiële toelage te voorzien voor een sensibilisatieproject voor of na de reis/verblijf ter plaatse. Meer informatie hierover vind je bij steun voor eenmalige educatieve en sensibiliserende activiteiten.

Een (reis-)verslag of een getuigenis met beeldmateriaal na afloop wordt gewaardeerd.

Contact

Steun van de solidariteitsraad