Burgemeester

De burgemeester leidt het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Lille. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent de burgemeester, samen met de algemeen directeur, alle gemeentelijke briefwisseling.

De huidige burgemeester van Lille is Marleen Peeters.

Hier vind je de burgemeestersbesluiten en besluitenlijsten.