Oppasdienst PWA

Via het PWA kunnen langdurig werklozen op een wettelijke en belastingvrije manier wat extra geld bijverdienen.

PWA-werknemers kunnen voor- en naschoolse opvang verzorgen bij je thuis. Ook opvang van zieke kinderen is mogelijk.

PWA Lille
Dorp 30
2275 Lille
tel. 014 88 30 65
fax. 014 88 30 66
pwa.lille@skynet.be
contactpersonen: Yo Raeymaekers
yo.pwalille@skynet.be

Contact

Opvangmogelijkheden