Erkenning jeugdvereniging

De Vlaamse Regering verleent subsidies aan gemeentebesturen voor de opmaak en uitvoering van een jeugdbeleidsplan. Met deze subsidies ondersteunt het gemeentebestuur onder andere het (erkende) jeugdwerk in de gemeente.

Jeugdverenigingen die erkend zijn maken aanspraak op een werkingssubsidie. Ze dienen hiervoor een aanvraag tot erkenning in. Na erkenning kunnen de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven rekenen op subsidiëring tijdens het volgende kalenderjaar.

Onder jeugdwerk verstaan we het groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen.

Contact

Jeugddienst

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille
jeugd op facebook

vrijetijdsdienst@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen