Standplaats kermis

In onze gemeente zijn er jaarlijks zeven kermissen.

De algemene en specifieke bepalingen omtrent de organisatie van kermissen zijn opgenomen in de uniform gemeentelijke politieverordening (UGP) van de gemeente Lille.

Meer informatie rond standplaatsen op de kermissen kan je bekomen bij de dienst Lokale Economie (cluster Grondzzaken).

Contact

Markten en kermissen

Ondernemen