Waterlopen

Bij waterlopen maakt men het onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Onbevaarbare waterlopen zijn beken die door de overheid geklasseerd werden. In de andere gevallen spreken we van 'grachten'.

Onbevaarbare waterlopen worden onderverdeeld in 3 categorieën.
 
1ste categorie
Onbevaarbare waterlopen van nationaal belang. Het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor het onderhoud.

2de categorie
Onbevaarbare waterlopen van regionaal belang. Hier is de Provincie verantwoordelijk voor het onderhoud.

3de Categorie
Onbevaarbare waterlopen van lokaal belang. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Het onderhoud van deze waterlopen is door het gemeentebestuur uitbesteed aan Fluvius.

Loopt er langs je eigendom een waterloop, maar ben je niet op de hoogte van de categorie, dan kun je dit nakijken in de Vlaamse Hydrografische Atlas van AGIV.

Private grachten bevinden zich tussen private eigendommen. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars. Baangrachten horen bij de openbare weg. Deze grachten worden onderhouden door de beheerder van de weg, dit is de Vlaamse overheid, de provincie of de gemeente.

Voor alle werken die je aan waterlopen wil uitvoeren, moet je een specifieke vergunning aanvragen. Bij waterlopen van 2de en 3de categorie is steeds een vergunning vereist van de bestendige deputatie (provincie). Bij onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie moet je aankloppen bij de Vlaamse Gemeenschap.

Ontdek je een probleem bij een waterloop, laat het weten via het meldpunt waterlopen.

Contact

Technische dienst

Rechtestraat 44
2275 Lille

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen