Publiciteit langs openbare weg

Je wil een activiteit of evenement aankondigen langs openbare wegen? Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. De volledige reglementering hierover vind je in de politieverordening onder afdeling VI, hoofdstuk XI.

Strooibriefjes of flyers

 • Affiches en strooibriefjes of flyers moeten de verantwoordelijke uitgever vermelden met het domicilieadres van de uitgever. De verantwoordelijk uitgever moet een meerderjarige inwoner van België zijn.
 • Je mag op eender welke openbare plaats flyers uitdelen. Het is aan te raden om op je flyer ‘bij politiebevel verboden op de openbare weg te gooien’ te vermelden. Er mogen namelijk geen flyers in het straatbeeld blijven liggen. Dit zou anders aanzien worden als sluikstorten. Als je de flyers op straat uit gaat delen moet er ook altijd een tweede persoon meegaan die een tweetal meter achter de 'uitdeler' loopt. Hierdoor kan deze tweede persoon de flyers die op de grond gegooid worden oprapen. Dit is verplicht door de politie. Denk er ook aan dat om te flyeren op privéplaatsen (een café, school, ander evenement) je wel verplicht bent om toestemming te vragen aan de eigenaar.

Affiches

 • Affiches en strooibriefjes of flyers moeten de verantwoordelijke uitgever vermelden met het domicilieadres van de uitgever. De verantwoordelijk uitgever moet een meerderjarige inwoner van België zijn.
 • In onze gemeente mag je geen affiches hangen op openbare plaatsen. Het kan enkel in winkels en horecazaken.

Gemeentelijke publiciteitsborden

Het gemeentebestuur van Lille beschikt over 13 publiciteitsborden, verdeeld over de vier deelgemeentes. In deze staanders kunnen door de erkende verenigingen van Lille panelen geplaatst worden.

Gebruiksvoorwaarden

 • de verenigingen moeten zelf instaan voor de productie van de borden
 • de borden moeten verplicht de volgende afmetingen hebben 2,50 m x 0,60 m x 0,015 m
 • de belettering dient aangebracht te worden in latexverf of kleefletters en het geheeld dient ordelijk en verzorgd te ogen
 • de verenigingen moeten hun borden maximum vier weken voor de manifestatie in het gemeentemagazijn binnenbrengen
 • maximum 3 weken voor de manifestatie zullen de borden door het gemeentepersoneel opgehangen worden in de desbetreffende deelgemeente en eventueel in andere deelgemeentes
 • elke vereniging mag maximum 6 borden per manifestatie binnenbrengen

Tijdelijke publiciteitsborden en spandoeken

Het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden en/of spandoeken langs de openbare weg kan enkel mits vergunning van de burgemeester. De vergunning voor de plaatsing van tijdelijke publiciteitsborden en/of spandoeken kan je aanvragen met het aanvraagformulier. Op privégrond heb je eveneens de toestemming nodig van de eigenaar van het perceel. Deze moet je aan je aanvraag toevoegen. Publiciteitsborden zijn niet langer toegelaten langs gewestwegen.

Voorwaarden

 • elke vergunningsplichtige affiche dient te bevatten: identiteit (naam, voornaam, adres en telefoon) van de verantwoordelijke uitgever
 • de affiche mag niet aanzetten tot geweld, noch inhoudelijk in strijd zijn met andere wetten
 • de oppervlakte van het publiciteitsbord mag niet groter zijn dan 2,10 m² of mits uitdrukkelijke toestemming aan te passen volgens de beschikbare ruimte
 • de losstaande constructie mag geen constructies en/of voorwerpen van openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden, brandmonden, gasafsluiters en dergelijke
 • de burgemeester kan de losstaande constructie op kosten van de uitbater laten verwijderen indien deze zich niet houdt aan de oppervlakte en de normen vermeld in de vergunning of een uitstalinrichting plaatst zonder de vereiste vergunning
 • de publiciteit mag alleen geplaatst worden op de plaatsen die vermeld zijn in de aanvraag
 • er mag maximum op 8 plaatsen publiciteit worden gevoerd
 • de publiciteit mag maximum vijftien dagen voor aanvang van het evenement worden geplaatst en dient in de week volgend op het evenement te worden verwijderd.

Contact

Technische dienst

Rechtestraat 44
2275 Lille

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen