Overwelving baangracht

Als je de baangracht voor je woning wil overwelven, moet je een vergunning aanvragen. Dit doe je best via onderstaand aanvraagformulier.

Volgende principes worden gevolgd voor het overwelven van een baangracht:

 • Er wordt per kadastraal perceel één standaardoverwelving toegestaan met een maximale lengte van 5,00 meter.
 • Een overwelving van maximum 7,50 meter kan toegestaan worden indien de afstand van de baangracht tot de as van weg minder dan 4,00 meter bedraagt.
 • Indien op het perceel zelfstandige activiteiten worden uitgeoefend die gepaard gaan met verhoogd verkeer en/of zwaar vervoer kan er een afwijking tot maximum 7,5 meter of 10 meter worden toegestaan, mede afhankelijk van de wegbreedte.

Indien de overwelving langs een gewestweg ligt, vraagt de gemeente toestemming aan Agentschap Wegen en Verkeer. Hier is de maximaal toegelaten breedte 4,5 meter.

De plaatsing van de buizen wordt uitgevoerd door de gemeentelijke diensten of door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur. De kosten voor de aanleg van de overwelving zijn als volgt vastgesteld:

 • De retributie voor de aanleg van een overwelving van een baangracht op verzoek van de aanvrager, levering en plaatsing van de rioolbuizen inbegrepen, bedraagt:
  • 300 EUR voor een eerste overwelving van max. 5 meter;
  • 750 EUR per uitbreiding van 2,5 meter van een bestaande overwelving.
 • De retributie voor de afbraak van een bestaande overwelving op verzoek van de aanvrager bedraagt:
  • 250 EUR voor de afbraak van een kopmuur;
  • 250 EUR voor de afbraak van een overwelving (inclusief stortkosten);
 • Indien de aanvrager een bestaande overwelving wenst te verplaatsen, wordt de plaatsing van de nieuwe overwelving aangerekend volgens bovenstaand overzicht vermeerderd met de kost van de afbraak van de bestaande overwelving.
 • De retributie voor verplaatsingskosten, 500 EUR, worden enkel aangerekend indien men door onvoorziene omstandigheden, waarvan de oorzaak ligt bij de aanvrager, de werken niet kon uitvoeren, maar de verplaatsing wel gemaakt is.
 • Indien technisch vereist wordt er ook een retributie aangerekend voor:
  • 750 EUR voor het leveren en plaatsen van een gietijzeren straatkolk in de betonnen straatgoot en aansluiten op de overwelving.
  • 2.000 EUR voor het bouwen van een inspectieput (incl. deksel klasse D400) op de overwelving bij overgang van bestaande buizen naar nieuwe buis.

Contact

Technische dienst

Rechtestraat 44
2275 Lille

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Riolering en grachten