Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning)

Wat

Vanaf 01/01/2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer). Voor het uitbaten ervan heb je een vergunning nodig van de gemeente waar je deze dienst wilt uitbaten.

Straattaxi
 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf jouw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.
Standplaatstaxi
 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s zijn vastgelegd (zie reglement).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel).
 • De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden binnen de vervoerregio bepaald.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer.

Hoe aanvragen?

Je moet je nieuwe vergunning of wijzigingen van je vergunning zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Het gemeentebestuur controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager. De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd. Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is, ook via Centaurus2020. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Extra: verplichte bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

 • De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie.
 • Deze pas is 5 jaar geldig en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Kostprijs

Je betaalt 20 euro retributie voor het afleveren van de pas.

Hoe aanvragen?

Als je gedomicilieerd bent in onze gemeente, vraag je de bestuurderspas aan via onderstaand formulier.

Contact

Economie

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

ondernemen@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen