Aktes van de burgerlijke stand

Akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud, akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud en alle andere akten van meer dan honderd jaar oud, zijn openbaar en mogen door iedereen opgevraagd worden.

Alle andere akten (m.u.v. akte registratie geslacht) zijn niet-openbare akten en kunnen enkel worden afgeleverd aan:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • zijn/haar echtgenoot of echtgenote
 • zijn/haar wettelijke samenwonende
 • zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger
 • zijn/haar bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn
 • zijn/haar erfgenamen, notaris of advocaat

Begrafenisondernemers kunnen enkel uittreksels uit de overlijdensakte bekomen mits onderhandse volmacht van de erfgenamen.

Aanvraag door een derde: het afschrift of het uittreksel met afstamming wordt enkel afgeleverd na voorlegging van een volmacht. Eventueel wordt het attest rechtstreeks verzonden naar het officiële adres van de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft..

Andere personen kunnen deze fotokopieën of informatie uit de akten enkel verkrijgen mits toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 2300 Turnhout. Hiervoor dient men een verzoek in te dienen, waarbij men blijk geeft van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettelijk belang.

De toestemming wordt zonder enige vorm van proces en zonder kosten verleend.

Onkosten

Opzoekwerk door personeel: 15,00 euro/begonnen uur (min 30 minuten)

Akte in je mailbox via het thuisloket

Via het Thuisloket kan je een geboorteakte, erkenningsakte, adoptieakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte van jezelf opvragen. Dit kan op volgende manier:

 1. Ga naar het Thuisloket via deze link.
 2. Kies het gewenste document.
 3. Meld je aan met je identiteitskaartlezer of Itsme.
 4. Vul je gegevens in en verzend.
 5. Je vindt het document in je mailbox. Binnen een paar seconden als het 100 procent automatisch kan, binnen een paar dagen als er nog achterliggende bewerkingen moeten gebeuren.

 Contact

Burgerlijke stand

Geopend op afspraak

Rechtstraat 44
2275 Lille

burgerzaken@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen