Naamswijziging

Familienaam

Iedere Belg kan een aanvraag indienen voor de wijziging van zijn of haar familienaam. Je familienaam kan je echter pas wijzigen indien je daar een gegronde reden voor hebt.

Meer informatie en de procedure die je moet doorlopen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloostraat 115
1000 BRUSSEL
tel. 02 542 67 01
www.just.fgov.be

Wanneer je verzoek is ingewilligd moet je, binnen 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het besluit bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet het beschikkend gedeelte van het besluit in de registers overschrijven. De naamsverandering wordt pas na die overschrijving van kracht.

Voornaam

De procedure verloopt vanaf heden via de gemeente.  Voor meer info kan u zich wenden tot de dienst burgerlijke stand.

 

Contact

Burgerlijke stand

Rechtstraat 44
2275 Lille

burgerzaken@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen