Stamboomonderzoek

Voor opzoekingen van akten in de registers van de burgerlijke stand kan je na afspraak terecht op de dienst burgerlijke stand, op maandag- en woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 uur.

Sinds 31 maart 2019 zijn overlijdensakten na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar.  Na afloop van die periode kan iedereen een uittreksel of afschrift van de akte krijgen.  Voor de geboorteakten blijft de termijn op 100 jaar.

Op dit ogenblik is er nog geen wettelijke regeling voor de toelating van genealogische opzoekingen in niet-openbare akten.  De vroegere regeling waarbij toelating kon gevraagd worden aan de familierechtbank is namelijk vervallen sinds 31 maart 2019.  De toelatingen die vóór deze datum afgeleverd werden zijn ook niet meer geldig.  Voorlopig kunnen genealogische opzoekingen enkel toegestaan worden mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de persoon op wie de akte betrekking heeft.  Indien deze persoon overleden is, kan de toestemming van één van de erfgenamen volstaan.

Voor opzoekingen door gemeentepersoneel wordt 15 euro per begonnen halfuur aangerekend.

De mogelijkheid tot opzoekingen werd voor onbepaalde tijd opgeschort omwille van Covid-19.

Contact

Burgerlijke stand

Geopend op afspraak

Rechtstraat 44
2275 Lille

burgerzaken@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen