In welke gemeente kan je huwen?

Je kunt huwen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten zijn of haar inschrijving heeft in het bevolkingregister of vreemdelingenregister op datum van de aangifte.

Indien geen van de aanstaande echtgenoten een inschrijving heeft in de bovenvermelde registers of indien de actuele verblijfplaats van één van beiden om gegronde redenen niet met deze inschrijving overeenstemt, kan het huwelijk voltrokken worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van één van de aanstaande echtgenoten.

Belgen die in het buitenland verblijven en die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente kunnen huwen in de gemeente van laatste inschrijving, of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad zijn inschrijving heeft op datum van opmaak van de akte, of van de geboorteplaats van één van de aanstaande echtgenoten. Bij ontstentenis kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Contact

Burgerlijke stand

Geopend op afspraak

Rechtstraat 44
2275 Lille

burgerzaken@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Huwelijk