Uitleentermijn verlengen, boete en tarieven

Het uitlenen van al de gedrukte materialen  en dvd's is gratis.

De uitleentermijn van de gedrukte materialen en dvd's bedraagt 3 weken. Een verlenging van die termijn is mogelijk, via de website en telefonisch tijdens de openingsuren, voor zover de materialen niet door andere leners zijn aangevraagd. Het aantal werken of materialen dat tegelijkertijd kan worden uitgeleend, is in principe tot 10 beperkt.
Wie de geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt 0,25 euro per boek of materiaal per week achterstand, vanaf de eerste dag na het verstrijken van de uitleenperiode. 

Contact

Bibliotheek

Gesloten tijdens de coronaperiode.

Kerkstraat 22b
2275 Lille

bibliotheek@lille.be