Verlies, beschadiging of diefstal van de materialen

Bij verlies of beschadiging is de ontlener verplicht om de volledige kostprijs van het werk of materiaal te betalen, eventueel verhoogd met de verwerkingskosten. Indien een werk meerdere elementen omvat en één of meerdere delen beschadigd of verloren zijn, zal het gehele werk worden vergoed indien de delen niet afzonderlijk kunnen aangekocht worden.

Iedere lener krijgt bij het uitlenen van materialen een uitleenticket waar de uitleningen met de inleveringsdatum op afgeprint staan. We vragen aan iedere lenerĀ om deze gegevens ter plaatse te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Na het verlaten van de bibliotheek worden geen klachten meer aanvaard.

Contact

Bibliotheek

Kerkstraat 22b
2275 Lille

bibliotheek@lille.be