Cultuurwerkingssubsidies

Aan erkende socio-culturele verenigingen wordt jaarlijks een algemene werkingssubsidie toegekend door de gemeente Lille. De berekening van deze subsidie gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten van het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

In de loop van de maand september ontvangen de verenigingen een uitnodiging om een subsidiedossier in te dienen bij de dienst cultuur. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via het daartoe bestemde subsidieformulier.

Na inzage van het dossier adviseert de cultuurraad het gemeentebestuur omtrent de toekenning van de subsidies.

De cultuurdienst raadt de verenigingen aan om reeds bij aanvang van een cultuurjaar een subsidiedossier aan te leggen en dit gedurende het hele jaar stelselmatig aan te vullen. Op deze manier hoeft men bij het indienen van een subsidieaanvraag niet meer te zoeken naar de juiste gegevens en documentatie. Alle informatie is dan al gebundeld. Men treft hieronder alvast een Excel-formulier aan dat men in de loop van het jaar kan aanvullen. Let op, dit document bevat een apart tabblad voor de socioculturele vereniging en een apart tabblad voor de amateurkunsten- en erfgoedvereniging. Dat kan je zien aan de titeltjes van de tabbladen onderaan het Excel-document: klik op het juiste tabblad.

Contact

Cultuurdienst

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

cultuur@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Cultuursubsidies