Auteursrechten

SABAM

Sabam heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren van alle auteursrechten. Zij vertegenwoordigt niet alleen componisten, maar ook tekstschrijvers, uitgevers, fotografen, kunstschilders,… . Sabam wordt kortom uitbetaald aan auteurs, componisten en uitgeverijen. Voorbeeld: Kris Wouters van Clouseau is in de meeste gevallen de auteur van een liedje (hij schrijft het), terwijl Koen dan enkel de uitvoerende kunstenaar of zanger is. Dat wil zeggen dat Sabam aan Kris wordt uitbetaald en Billijke Vergoeding (zie infra) aan Koen.

Je bent verplicht om Sabam te betalen bij theater- of dansvoorstellingen, muziek op een fuif, gebruik van achtergrondmuziek bij bijvoorbeeld eetfestijnen, optredens van groepen die aangesloten zijn bij Sabam en bij optredens van covergroepen.

Je moet geen Sabam betalen bij educatieve activiteiten, bij werken die niet meer beschermd zijn (+70 jaar oud), bij optredens van groepen die niet aangesloten zijn bij Sabam en eigen nummers spelen, muziek in huiselijke kring.

Info en aanvraag:

Luc Matheussen
Commercieel afgevaardigde Kempen
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
Gsm: 0474 86 00 34
Mail: luc.matheussen@sabam.be  
Website: www.sabam.be

Billijke vergoeding 

De Billijke Vergoeding (BV) is de vergoeding die moet betaald worden wanneer opgenomen muziek weergegeven wordt buiten de familiekring. Deze vergoeding is bestemd voor de uitvoerende artiesten en muziekproducenten en is aanvullend op de Sabam-vergoeding.

De BV is verschuldigd wanneer opgenomen muziek op een publiek toegankelijke plaats weergegeven wordt.
Tijdelijke activiteiten kan je tot vijf dagen vooraf aangeven via www.ikgebruikmuziek.be. Deze site vereenvoudigt de procedure en de administratieve last verbonden aan een aangifte voor de Billijke Vergoeding aanzienlijk.
Jaaractiviteiten kan je aangeven via www.eengemaakteaangifte.be of met aangifteformulieren die je vindt op de site www.bvergoed.be. In het laatste geval stuur je de formulieren naar Outsourcing Partners, PB 10.181, 9000 Gent 12
of per e-mail naar info@bvergoed.be, telefoon: 070/66 00 12 per fax: 070 66 00 12
Je kan ook surfen naar www.bvergoed.be. Op deze site staan ook adressen van beheersvennootschappen en alle inningskantoren.

SEMU

Kopiëren van bladmuziek en liedteksten kan enkel met de toestemming van de eigenaar, de auteursrechthebbende(n).

Ook activiteiten zoals het uitlenen of verhuren van bladmuziek, of het plaatsen van een liedtekst op je website of clubblad kan enkel indien de rechthebbende er toestemming voor gegeven heeft. Elke illegale kopie gaat natuurlijk ten koste van de inkomens van de componist, de tekstschrijver en de muziekuitgever.

Anderzijds hebben muziekbeoefenaars of muziekleraars soms echt behoefte aan het maken van een "kopietje" van een stuk bladmuziek of een liedjestekst. Dit is voortaan mogelijk door het verkrijgen van een regeling met SEMU.

De ontvangen vergoedingen hiervoor worden verdeeld onder de muziekuitgevers, die op hun beurt aan de componist en tekstschrijver hun aandeel bezorgen. Ook de muziekhandel vaart hier wel bij: voor iedereen is zeer duidelijk wat kan en wat niet kan. Aan de toepassing van de licentie wordt door de verantwoordelijken dan ook streng de hand gehouden. Meer info vind je op de website van SEMU.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
  • een covergroep zingt een lied van Will Tura: de organisator betaalt SABAM voor de schrijvers van het lied
  • een organisator speelt als achtergrondmuziek een lied van Will Tura: de organisator betaalt SABAM voor de schrijvers van het lied en BV voor Will Tura en zijn producenten
Een organisator draait op een bijeenkomst of feest een lied van Will Tura om het aan de hele zaal aan te leren en te laten zingen. Hiervoor zijn ook de partituren nodig: de organisator betaalt SABAM, BV en Semu voor de muziekuitgevers.

Contact

Cultuurdienst

Rechtstraat 44
2275 Lille

fax014 88 20 50
cultuur@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen