Kindernouw

Het Kindernouw is een uniek geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers. Het gebied heeft zijn oude landschapsstructuur goed behouden en is mede daarom beschermd als landschap. Door zijn grote afwisseling is het een uitstekend leefgebied voor uitzonderlijke planten en dieren. Door hooien, hakhoutbeheer en het inzetten van vee tracht Natuurpunt de diversiteit in het gebied te bewaren. Via natuurontwikkeling worden illegale recreatievijvers omgetoverd tot natuurlijke waterpartijen. Soms is het wel enkele jaren wachten eer de resultaten van het beheer zichtbaar worden. Toch wijzen verscheidene bijzondere waarnemingen erop dat we goed bezig zijn. Het kappen van de houtkant langs het kruidenrijk hooiland Baggers (= eerste perceel dat ooit aangekocht werd) zodat dit weer meer licht krijgt, was op het eerste zicht een drastische ingreep, maar tussen het groene tapijt van vele soorten Zegges wordt een kantwerk van honderden bloemen opgemerken. In het Kindernouw werden enkele poelen aangelegd waarin amfibieën zich goed thuis voelen.

Natuurpunt heeft diverse wandelroutes in het Kindernouw uitgestippeld: klik hier voor meer info.

Contact

Toerisme

Rechtestraat 44
2275 Lille

toerisme@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen