Gebruikersonderzoek openbare bibliotheken 2021-2022

In het voorjaar van 2021 schreef de bibliotheek van Lille zich in voor een grootschalig publieksonderzoek. Dit onderzoek kwam tot stand via een partnerschap met Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. Annick Schramme), VVBAD, Cultuurconnect, cult!, OP/TIL en LMR. 
Het onderzoek is opgebouwd uit twee luiken:
1. In de maand mei 2021 werd een ‘coronaluik’ georganiseerd.
Dit coronaluik werd aangeboden op korte termijn, teneinde de bibliotheek extra inzichten te geven in kader van de coronapandemie. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijgevoegd document.
2. In het voorjaar van 2022 wordt een brede publieksbevraging georganiseerd die in de diepte en breedte het publiek zal bevragen over alle relevante domeinen gelinkt aan het bezoek aan de bibliotheek. In dit onderzoek zullen niet enkel “gebruikers” bevraagd worden, maar worden ook afhakers en niet-gebruikers benaderd. Daarenboven worden voor de eerste keer op grote schaal ook kinderen en jeugd bevraagd in een apart onderzoeksluik.
Alvast hier een warme oproep om deel te nemen aan dit tweede deel van het gebruikersonderzoek in het voorjaar van 2022. 

Contact

Bibliotheek

Kerkstraat 22b
2275 Lille

bibliotheek@lille.be