2020/2 Resultaten bevraging inwonerspanel: thema komst lokaal dienstencentrum

Doel

Bevraging in het kader van de komst van een nieuw lokaal dienstencentrum (LDC)

Voornaamste conclusies

 • Een gebrek aan sociale contacten en eenzaamheid komen voornamelijk voor bij mensen die alleen thuis wonen en 60+’ers.
 • Iets meer dan de helft is actief in het verenigingsleven (voornamelijk sportclubs en socio-culturele verengingen), één op drie is helemaal niet betrokken in het verenigingsleven. Wie geen lid is van een vereniging heeft vaak minder sociale contacten, maar voelt zich daarvoor niet minder eenzaam.
 • 25% zet zich in als vrijwilliger bij een vereniging of voorziening, een bijna even grote groep staat ervoor open.
 • Sociaal contact en thuis kunnen blijven wonen zijn belangrijke factoren bij het ouder worden. Een aangepast woning is voor 34% belangrijk. 60+’ers hechten minder belang aan een
  aangepaste woning (26%), maar meer aan het thuis kunnen blijven wonen (93% vindt dit belangrijk).
 • Op heden doet 42% beroep op professionele dienstverlening, voornamelijk poetshulp en vaakst via dienstenchequebedrijven. Quasi iedereen die geen beroep doet op professionele dienstverlening is (nog) in staat alles zelf te doen. Huidige hulpnoden hebben vooral betrekking op hulp in huis en tuin, maar ook de strijd tegen vereenzaming wordt aangehaald.
 • Een ruime meerderheid uitte interesse in de activiteiten en/of diensten van het LDC. Interesse is vooral sterker aanwezig bij alleenstaanden, verenigingsleden en vrouwen.
 • Het LDC als ontmoetingsplaats evenals de bewegingsactiviteiten spreken bijna
  de helft van de respondenten aan. Doe- en maakateliers en spel en recreatie vallen vooral bij -60-jarigen in de smaak, de cafetaria en het digitale aanbod bij 60+’ers. Alleenstaanden, leden van verenigingen en vrouwen tonen de meeste interesse in het activiteitenaanbod.
 • De meest interessante diensten van het LDC blijken de zitdagen en de informatieverstrekking te zijn. Meer interesse in sociale dienstverlening wordt geuit door 60+’ers en alleenstaanden. Deze laatste groep kent ook een grotere interesse in het dienstenaanbod in het algemeen.
  Vrouwen zijn opvallend sterker aangesproken door de diensten omtrent verzorging dan mannen.

Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.

Contact

Communicatie

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

communicatie@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen