Omgevingsvergunning

Vergeet de bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten deze netjes samen in één pakket, de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige-, de verkavelings- en de milieuvergunning. Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen. De omgevingsvergunning geldt ook voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het realiseren van een project, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging.

Waar aanvragen?

Een omgevingsvergunning moet je aanvragen bij de gemeente, tenzij het betrokken perceel op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst voorkomt of bij een inrichting van klasse 1 hoort. Raadpleeg de website www.omgevingsloket.be of neem contact op met de dienst ruimtelijke ordening en/of dienst milieu van de gemeente.

Hoe aanvraag indienen?

Digitaal of op papier?

Het dossier voor een omgevingsvergunning indienen bij de gemeente moet altijd digitaal gebeuren voor volgend type aanvragen:

  • projecten met verplichte medewerking van architect
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

De indiening van aanvragen van omgevingsvergunningen kan via het digitaal loket gebeuren: www.omgevingsloket.be/digitaal-loket/home.

In andere gevallen is het indienen op papier nog altijd toegelaten.

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet je een gemengde aanvraag indienen.

Vragen?

Algemene vragen

De website www.omgevingsloket.be zet alle elementen over de omgevingsvergunning op een rijtje. Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag in het loket kan je terecht bij het centraal meldingspunt van Vlaanderen.

Info

www.omgevingsloketvlaanderen.be/contact

Tel: 015 45 45 91

e-mail: info@omgevingsloket.be

Concrete vragen

Wens je bijkomende informatie over een aanvraag of de mogelijkheden op je perceel, neem dan telefonisch (014 44 82 34 of 014 44 82 35) contact op of kom langs bij de dienst ruimtelijke ordening en/of de dienst milieu van de gemeente.

Contact

Milieu

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

milieu@lille.be

Openingsuren

Milieudienst

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Recyclagepark

Tijdens het zomeruur

ma  gesloten  
di 8.15 - 12u 12.30 - 16.10u
wo 8.15 - 12u 12.30 - 16.10u
do 8.15 - 12u 12.30 - 16.10u
vr 15 - 19u  
za 9 - 15u  
zo  gesloten  

Tijdens het winteruur

ma  gesloten  
di 8.15 - 12u 12.30 - 16.10u
wo 8.15 - 12u 12.30 - 16.10u
do 8.15 - 12u 12.30 - 16.10u
vr  gesloten 12.30 - 16.10u
za 9 - 15u  
zo  gesloten  


Sluitingsdagen

Vergunningen