Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Van den Putte Herman - Hemeldonk 82 - verbouwen van een zonevreemde woning en schuur

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2021185620

de heer Herman Van den Putte heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemde woning en schuur

De aanvraag heeft als adres Hemeldonk 82 kadastraal gekend als , (afd. 3) sectie A 528 F

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 17 januari 2022 tot en met  15 februari 2022  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: woensdag 12 januari 2022