Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Tops - Wolput - Heiend 78 - bouwen van een woning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2021178020

mevrouw Eva Wolput en de heer Jelle Tops heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres  Heiend 78 - kadastraal gekend als Lille, (afd. 1) sectie E 987/2 A

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 17 januari 2022 tot en met  15 februari 2022  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: maandag 10 januari 2022