Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek voor Wouters Koen - Kerkepad 50 - verkavelen van gronden

BEKENDMAKING HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE

Omgevingsloket nummer : OMV_2021145798

de heer Koenraad Wouters heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van percelen met aanleg van weg

De aanvraag heeft als adres Kerkepad 50 kadastraal gekend als Wechelderzande, (afd. 2) sectie E 146 A2, (afd. 2) sectie E 146 W, (afd. 2) sectie E 146 Y, (afd. 2) sectie E 147 B, (afd. 2) sectie E 148 X, (afd. 2) sectie E 148 G, (afd. 2) sectie E 149 B en (afd. 2) sectie E 149 C

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 17 januari 2022 tot en met  15 februari 2022  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden: omdat de aanvraag gewijzigd is.

Datum van het bericht: maandag 10 januari 2022