Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Van den Broeck Werner - Beulk 103 - slopen en bouwen van een bijgebouw

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2021127181

de heer Werner Van den Broeck heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres Beulk 103 kadastraal gekend als Wechelderzande, (afd. 2) sectie D 126 N

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 27 september 2021 tot en met  26 oktober 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: maandag 20 september 2021