Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een verandering door uitbreiding aan een melkveebedrijf - Van den Broeck Maarten - Gierlebaan 102

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2021117041

de heer Maarten Van den Broeck heeft een aanvraag ingediend voor:

  • - stedenbouwkundige handelingen
  • - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een verandering door uitbreiding aan een melkveebedrijf

De aanvraag heeft als adres  kadastraal gekend als , (afd. 1) sectie F 155 W, (afd. 1) sectie F 155 X en (afd. 1) sectie F 155 M

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25 september 2021 tot en met  24 oktober 2021  ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente, op volgend adres:

Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: maandag 20 september 2021