Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen van 2 stallen en de bouw van 1 nieuwe stal aan een rundveehouderij - Eyskens Paul - Brulens 11

BEKENDMAKING HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE

Omgevingsloket nummer : OMV_2020177286

de heer Paul Eyskens heeft een aanvraag ingediend voor:

  • - stedenbouwkundige handelingen
  • - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het slopen van 2 stallen en de bouw van 1 nieuwe stal aan een rundveehouderij

De aanvraag heeft als adres Brulens 11 kadastraal gekend als Gierle, (afd. 3) sectie C 769 L, (afd. 3) sectie C 770 E, (afd. 3) sectie C 771 P, (afd. 3) sectie C 771 R, (afd. 3) sectie C 771 S, (afd. 3) sectie C 782 en (afd. 3) sectie C 783 A

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 12 juli 2021 tot en met  10 augustus 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:

Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

omwille van een wijziging aan de aanvraag.

Datum van het bericht: donderdag 08 juli 2021