Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Van de Mierop - Maes - Oude Baan 30 - bouwen van een bijgebouw

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2021092622

de heer Nick Van de Mierop en mevrouw Sophie Maes hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een bijgebouw.

De aanvraag heeft als adres Oude Baan 30 kadastraal gekend als Gierle, (afd. 3) sectie C 475 A2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 12 juli 2021 tot en met  10 augustus 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: maandag 05 juli 2021