Nieuws

Wie onderhoudt de gracht in jouw straat?

Door de grachten minder vaak te reinigen wordt het regenwater minder snel afgevoerd en kan het in de grond trekken en de grondwaterreserves aanvullen.

Wanneer wordt de gracht in mijn straat onderhouden? En wie doet dat eigenlijk? Moeten we niet zorgen dat het water kan infiltreren in de bodem om het grondwater op pijl te houden? Het antwoord op al jouw vragen over het onderhoud van onze grachten en waterlopen.

Onderhoud grachten en waterlopen 

Loopt er een gracht voor je deur naast de openbare weg, dan noemen we dit een straat- of een baangracht. De gemeente staat in voor het onderhoud van baangrachten langs gemeentewegen. Sinds 2020 doet de gemeente hiervoor een beroep op Fluvius. Maar de gemeente staat niet in voor het onderhoud van elke gracht en elke waterloop. We geven je graag een overzicht. 

Wie beheert welke waterloop? 

  • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheert onbevaarbare waterlopen van categorie 1. In onze gemeente is dit de Aa
  • De Boonhofloop, Borzeloop, Laakbeek, Wesperdongenloop … zijn allemaal onbevaarbare waterlopen van categorie 2. Ze worden beheerd door de provincie. Je vindt een overzicht van deze waterlopen op www.lille.be/grachtenenwaterlopen
  • Baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente 
  • Baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer.  
  • Alle andere niet-geklasseerde grachten zijn privégrachten. Wie het onderhoud moet doen, wordt bepaald door de perceelgrens. Ligt die in het midden van de gracht, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Heb je zo’n gracht op je perceel, dan moet je zelf zorgen voor de goede afwatering. Enkel wanneer het gaat om een 'gracht van algemeen belang' neemt de gemeente het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen. Indien de gracht naast of op je perceel een 'gracht van algemeen belang' is, zal de gemeente je hiervan op de hoogte brengen. 

Baangracht elke 2 of 4 jaar gereinigd 

Afhankelijk van de lozing in de gracht (enkel regenwater of gemengd met afvalwater) en afhankelijk van de ligging van de gracht (binnen- of buitengebied) laat de gemeente je gracht elke 2 of elke 4 jaar reinigen door Fluvius. Woon je langs een gewestweg? Dan gebeurt het onderhoud door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 

Minder reinigen voor meer grondwater

Je hebt misschien al gemerkt dat het onderhoud van de grachten minder frequent gebeurt dan in het verleden. 

Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente maximaal wil inzetten op infiltratie in plaats van afvoeren van het regenwater, om zo te trachten om de grondwaterreserves weer aan te vullen en droogte te voorkomen. 

Datum van het bericht: woensdag 02 juni 2021