Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor CONSEPT NV - Poederleeseweg 80-80A & 82 - bouwen van een meergezinswoning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2021074685

Andrzej Ignatowicz namens CONSEPT NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een appartementsgebouw met 14 woongelegenheden en ondergrondse garage en 6 achterliggende gekoppelde eengezinswoningen

De aanvraag heeft als adres Poederleese weg 80, 80A en 82 kadastraal gekend als Lille, (afd. 1) sectie E 510 S, (afd. 1) sectie E 511 C, (afd. 1) sectie E 511 F, (afd. 1) sectie E 512 L2 en (afd. 1) sectie E 512 K3

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 7 juni 2021 tot en met  6 juli 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: dinsdag 01 juni 2021