Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Proost -Van den Broeck - Schoolblok zn - bouwen van een woning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2021087447

de heer Dieter Proost en mevrouw Ellen Van den Broeck hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over Bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres  Schoolblok zn kadastraal gekend als Lille, (afd. 3) sectie C 655 K

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 7 juni 2021 tot en met  6 juli 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: dinsdag 01 juni 2021