Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Geluykens Chris - Gebroeders De Winterstraat 62 - bouwen van een carport, aanleggen van een oprit en overwelving gracht

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020167551

de heer Chris Geluykens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van caport, aanleggen oprit en overwelving gracht

De aanvraag heeft als adres Gebroeders De Winterstraat 62 kadastraal gekend als Lille, (afd. 2) sectie B 151 Y

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.  Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 7 juni 2021 tot en met  6 juli 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: dinsdag 01 juni 2021