Nieuws

Test of je evenement coronaproof is met het COVID Event Risk Model

Het COVID event risk model

Om te helpen bepalen of je evenement deze zomer mag doorgaan, ontwikkelde de overheid een evenementenmatrix, het 'COVID Event Risk Model'. Toets je evenement online aan het model en bezorg de gegevens aan de gemeente samen met je aanvraag. Zo kunnen we bekijken of je evenement kan doorgaan.

Het COVID Event Risk Model vind je op https://www.covideventriskmodel.be/.

Scan je eigen evenement

Het COVID Event Risk Model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Dit label wordt als de referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen.

Specifieke protocollen geven extra richtlijnen

Het COVID Event Risk Model wordt begeleid door een COVID Event Risk Model Protocol die je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen. De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het publiek en dus de bezoekers van een event. Voor meer specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en leveranciers, vind je op de website ook sectorspecifieke protocollen terug. Je vindt ook terug hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken.

Hoe evenement indienen?

Als je deze zomer een evenement organiseert, toets je eerst je evenement online af aan het COVID Event Risk Model. Het resultaat hiervan bezorg je dan samen met je evenementaanvraag aan de gemeente. 

Het model kan drie verschillende uitkomsten geven:

  • groene bol: je evenement is coronaveilig
  • oranje bol: je evenement kan onder deze omstandigheden niet als coronaveilig bestempeld worden. Je krijgt online tips om je evenement aan te passen zodat je toch in de groene zone komt.
  • rode bol: je evenement is niet coronaveilig

Het COVID Event Risk Model is een leer- en beheersmodel voor de eventorganisator en een adviesmodel voor de overheden. Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk/stedelijk niveau.

Datum van het bericht: maandag 06 juli 2020